Datasoft

Drupal | Web design | 3D | Baze podataka

Aplikacije

eLov

Aplikacija za upravljanje lovačkim društvima i lovnim gospodarstvima
 • članovi lovačkog društva
  • osobni podaci
  • oružje u posjedu
  • sudjelovanje radnim akcijama
  • odstrijel divljači
  • ispis uplatnica
 • Upravljanjem fonda divljači
  • statistike o svakoj vrsti divljači
  • brojna stanja divljači
  • odstrijel divljači
 • upravljanje zemljištem u posjedu lovačkog društva
  • površine u posjedu
  • urod zemljišta
  • zemljopisne karte lovišta

ePilana

Aplikacija za upravljanje sirovinama na pilanama

Program vam pomaže u upravljanju trupcima, paletama i drugim sirovinama na pilani.

Značajke programa ePilane:

 • Trupci sa vrstom drveta, klasnim razredima te šifrarnikom
 • Vrste drveta sa šifrarnikom
 • Klasifikacijski razredi
 • Kupci/Dobavljači
 • Ulaz trupaca sa analitkom i ispisom
 • Izlaz/Prodaja trupaca sa analitkom i ispisom
 • Kompletna analitika:
  • Analitika ulaza sirovine (po trupcima, klasama, vrstama drveta)
  • Analitika prodaje trupaca, paleta, itd.
  • Analitika stanja skladišta

eRačuni + putni nalog

Aplikacija za obrte i male poduzetnike kojima treba jednostavan ispis računa sa putnim nalozima
 • kupci
 • dobavljači
 • proizvodi
 • usluge
 • ponude
 • analitika prodaje
 • putni nalozi

eSuvenirnica

Aplikacija prilagođena za rad u malim suvenirnicama
 • dobavljači
 • suveniri
  • opis
  • fotografije
 • izrada računa (ulazni i izlazni računi)
 • statistika prodaje

Konjogojstvo

Matične knjige kopitara
 • evidencija kopitara
 • jednostavan, brz i ugodan rad u programu
 • jednostavan unos grla (UELN, ime kopitaraj, pasmina, spol, datum rođenja, kategorija, otac i majka, linija pastuha, rod kobile, boja, vlasnik, uzgajatelj…)
 • automatska izrada rodovnika 
 • mjerenja grla
 • dnevnici grla
 • potomstva
 • promjene vlasništva
 • linije i rodovi grla
 • uzgajatelji i vlasnici
 • žigovi
 • pasmine
 • Automatska izrada izvještaja: popis grla, rodovnici, matični listovi, dnevnici, promjene vlasništva, mjerenje grla, natpis za boksove…

Isporuka pilića

Aplikacija za valionice pilića
 • kontinuiran unos narudžbi i praćenje isporuka pilića,
 • evidencija narudžbi za isporuku pilića (po danu, tjednu, mjesecu...),
 • pregled po kupcima,
 • pregled po smjerovima isporuke
 • pregled isporuke po kupcu, danu, sirovinama...
 • ispis narudžbi za isporuku po: zadanom smjeru i po danu, ispis za vozače...

Terenci

Software za vođenje rada terenske službe u prehrambenoj industriji

Rad terenske službe:

 • izrada ugovora sa kooperantima - ugovorene sirovine i poljoprivredne povšine,
 • pregled ugovorenih kultura po terencu, kooperantu ili geografskom području
 • izdavanje i pregled zaštitnih sredstava, sjemena…
 • otkup sirovina od kooperanata
 • pregled i usporedba ugovorenih ciljeva sa ostvarenim otvarenim,
 • pregled zaprimljenih i izdanih zaštitnih sredstava, repromaterijala, sjemena i dr.
 • kemijske analize otkupljene sirovine
 • Usporedba otkupljenje količine sirovine i količine sirovine poslije kemijske analize (po terencima, terenima i kooperantima)
 • Rad sa kooperantima:
  • Ugovorene površine i sirovine
  • Primke sa zaštitnim sredstvima, sjemenom i repromaterijalom
  • Obrasci za otkup sirovine
  • Otkupljene količine sirovina od kooperanata
  • Izračun isplate kooperantima sa listama za isplatu (po područjima, terencima, bankama…)
 • Završni obračuni:
  • Sveukupno ugovoreno, otkupljeno, isplaćeno…
  • Top-liste terenaca, kooperanata,

TSH – program za tvornice stočne hrane

 • unos i pregled receptura
 • unos i pregled naloga po recepturama
 • skladišta sirovine i gotovih proizvoda
 • prodaja i otprema smjesa
 • ispis receptura, naloga, stanja u silosima i na skladištima…

SoftMix – u izradi

Aplikacija za izradu receptura za smjese stočne hrane

opis u izradi...

DocuManager – program za upravljanje dokumentima

 • sve dokumente koje ubacite u program, bez obzira da li su skenirani ili kreirani na računalu (.doc, .xls, .cdr, pdf, .jpg, .gif,…), možete pretraživati:
 • po ključnim riječima,
 • po eksteniziji,
 • po klijentima
 • nema više zagubljenih dokumenta, slika itd.
 • program posjeduje modul za skeniranje dokumenata

Dnevnik radnika

Aplikacija za vođenje evidencije radnika

opis u izradi

Auto servis

Aplikacija za upravljanje malim autoservisima

opis u izradi

eServis - program za elektroničke servise

Aplikacija za vođenje servisa elektronske opreme
 • izrada radnih naloga
  • uređaji na servisu (kompletni podaci o uređaju, korisniku uređaja)
  • jamstva uređaja
  • ispis naloga
  • analiza posjeta korisnika
 • detaljna analitika sa ispisom
  • financijska analitika
  • analitika po jamstvima
  • analitika otvorenih/završenih naloga
  • godišnja/8mjesečna/tjedan/dnevna analitika naloga
 • ispis računa

Kooperacija - program za Valionice i njihove partnere

opis u izradi

MLM marketing - program za multi-level marketing

opis u izradi

Veterinarski VMP - program za vođenje veterinarskih usluga i proizvoda

opis u izradi

Fight – program za organiziranje i praćenje turnira borilačkih sportova

 • turniri i prvenstva
 • klubovi
 • takmičari
 • pojasevi
 • kategorije
 • discipline
 • ždrijeb (izrada ždrijeba po kategorijama, pojasevima, spolu i disciplinama sa ispisom za takmičare i gledatelje)
 • rezultati (brz unos rezultata sa ispisom na diplome)
 • svečani dio (ispis diploma i zahvalnica)
 • analiza turnira, analiza uspjeha takmičara po turnirima i napredovanje takmičara, analiza uspješnosti klubova…