Datasoft

Drupal | Web design | 3D | Baze podataka

Korisne Drush naredbe

Listopad 20, 2012 - 00:10 -- ssoltic

Jedan od najmoćnijih i definitivno alat koji biste trebali poznavati i upotrebljavati u Drupalu je Drush.  Ako ste programer Drupal web stranica, korištenjem Drusha definitivno ćete ubrzati razvoj web stranica, te si znatno olakšati život.

Sastavio sam popis najčešćih Drush naredbi
 • drush status:  Prikaz svih informacija o Drupal instalaciji i web lokaciji

$ Drush st

 

 • Drush cc [type]: briše odabranu ili svu priručnu memoriju Drupala

$ drush cc all (brisanje kompletne priručne memorije Drupala)
$ drush cc block  (brisanje memorije blokova u Drupalu)

 

 • drush cron:  Pokreće drupal cron.

$ drush cron

 

 • drush pm-list: prikazuje kompletan popis instaliranih modula na vašim web stranicama

$ drush pm-list

 

 • drush dl module-name: preuzimanje posljednje preporučene verzije Drupal jezgre, navedenog modula ili teme.

$ drush dl ctools 

 

 • drush en module-name: omogućavanje drupal modula

$ drush en ctools 
$ drush en ctools  -y  (korištenjem –y Drush će automatski preuzeti, te instalirati i zavisne module

 

 • drush dis module-name: onemogućavanje drupal modula

$ drush dis views

 

 • drush sql-sync: kopira i uvezuje izvorišnu bazu podataka u odredišnu. Transfer se obavlja preko rsync protokola

$drush sql-sync @prod @dev (kopira bazu iz „sites/prod“ u bazu „sites/dev“)

 

 • drush sql-dump: izvezuje Druapal bazu podataka u SQL koristeći mysqldump

$ drush sql-dump > /path/to/backup_dir/database-backup.sql

 

 • drush sql-drop: Briše sve tabele u navedenoj bazi podataka

$ drush sql-drop

 

 • drush features-list: Popis svih upotrebljivih featursa na web lokaciji (features je izvrstan modul o kojem ćemo pisati u nekom  od budućih tekstova)

$ drush features-list

 

 • drush features-revert: Povratak navedenih značajki

$ drush features-revert  [feature name]

 

 • drush sql-connect: spajanje na bazu podataka web lokacije

$ drush sql-connect

 

 • drush rsycn: sinkronizira datoteke i direktorije Drupal instalacije sa jednog na drugi poslužitelj putem rsync protokola Drupal koristeći ssh

$ drush rsync @dev @stage

 

 • drush scr: izvršava PHP naredbe

$ drush scr test.php (Idealno za testiranje dijela koda modula )